மறுபடியும் – எல்லோரும்


 

படம் : மறுபடியும்

 பாடல் : எல்லோரும்

 இசை : இளையராஜா

 பாடலாசிரியர்: வாலி

 பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்

 download
எல்லோரும் சொல்லும் பாட்டு

சொல்வேனே உன்னை பார்த்து

மேடையே

வையகம் ஒரு மேடையே

வேஷமே

அங்கெல்லாம் வெறும் வேஷமே

மொத்தத்தில் வந்து கூடும்

பின் ஓடும் நாம் கூத்தாடும் கூட்டமே

 

எல்லோரும் சொல்லும் பாட்டு

சொல்வேனே உன்னை பார்த்து

நாயகன் மேல் இருந்து

நூலினை ஆட்டுகின்றான்

நாம் எல்லாம் பொம்மை என்று நாடகம் காட்டுகின்றான்

காவியம் போல் ஒரு காதலை தீட்டுவான்

காரணம் ஏதும் இன்றி காட்சியை மாற்றுவான்

ரயில் சினேகமா புயல் அடித்த மேகமா

கலைந்து வந்து கூடும் பின் ஓடும்

நாம் கூத்தாடும் கூடமே

எல்லோரும் சொல்லும் பாட்டு

சொல்வேனே உன்னை பார்த்து

கோவலன் காதை தன்னில் மாதவி வந்ததுண்டு

மாதவி இல்லை என்றால் கண்ணகி ஏது இன்று

மானிடன் ஜாதகம் இறைவனின் கையிலே

மயக்கங்கள் நேர்வதில்லை தெளிந்தவர் நெஞ்சிலே

எது கூடுமோ எது விலகி ஓடுமோ

மொத்ததில் வந்து கூடும் பின் ஓடும்

நாம் கூத்தாடும் கூடமே

எல்லோரும் சொல்லும் பாட்டு

சொல்வேனே உன்னை பார்த்து

மேடையே

வையகம் ஒரு மேடையே

வேஷமே

அங்கெல்லாம் வெறும் வேஷமே

மொத்தத்தில் வந்து கூடும்

பின் ஓடும் நாம் கூத்தாடும் கூட்டமே

 

Advertisements